FLOAT SHE B

 FLOATS SHE 10 B WHT (80 PCS/BOX)
 FLOATS SHE 10 B YEL (80 PCS/BOX)
 FLOATS SHE 15 B WHT (75 PCS/BOX)
 FLOATS SHE 15 B YEL (75 PCS/BOX)
 FLOATS SHE 20 B YEL (60 PCS/BOX)
 FLOATS SHE 25 B WHT
 FLOATS SHE 25 B YEL
 FLOATS SHE 3 B BRN
 FLOATS SHE 3 B WHT (200 PCS/BOX)
 FLOATS SHE 3 B YEL (200 PCS/BOX)
 FLOATS SHE 30 B YEL (36 PCS/BOX)
FLOATS SHE 40 B YEL (24 PCS/BOX)
 FLOATS SHE 50 B YEL (24 PCS/BOX)
 FLOATS SHE 6 B BRN (100 PCS/BOX)
 FLOATS SHE 6 B ORANGE
 FLOATS SHE 6 B RED
 FLOATS SHE 6 B WHT (100 PCS/BOX)
 FLOATS SHE 6 B YEL (100 PCS/BOX)
 FLOATS SHE 60 B YEL
 FLOATS SHE 70 B YEL (18 PCS/BOX)
 FLOATS SHE 85 B YEL (12 PCS/BOX)